Terms and Conditions of Use

 

 1. )  De genoemde bestuurders accepteren het voertuig voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik, zoals het is, voor de vermelde huur data.
 2. )De genoemde bestuurders accepteren het voertuig met een aansprakelijkheidsverzekering (WA) op een wettelijk vereist niveau in Bonaire CN. (Opmerking: dit niveau omvat geen dekking voor schade aan het Voertuig in het geval dat de genoemde bestuurder schuldig wordt bevonden.)
 3. )De genoemde bestuurders hebben het bewijs geleverd dat hij/zij wettelijk in staat is om op Bonaire CN te rijden.
 4. )De genoemde bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor het begrijpen en volgen van de verkeersregels.
 5. )De genoemde bestuurders moeten hun rijbewijs te allen tijde bij zich dragen wanneer hij het voertuig gebruikt.
 6. )De genoemde bestuurders zijn ervoor verantwoordelijk dat de voertuigregistratie en verzekerings documentatie met betrekking tot het voertuig te allen tijde in het voertuig aanwezig zijn.
 7. )De genoemde bestuurders zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van oppervlakteschade of andere aantekeningen met betrekking tot de staat van het voertuig aan het begin van de vermelde huur data. Bon Bini autohuur Bonaire zal een diagram van elk voertuig verstrekken met het doel de staat van het voertuig vast te leggen.
 8. )Alle genoemde bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten van eventuele schade aan het voertuig die niet is veroorzaakt door normale slijtage, tot de aangegeven vervangingswaarde van het voertuig. (Voorbeelden die NIET als "normale slijtage" worden beschouwd, kunnen een gescheurde voorruit zijn, schade veroorzaakt door impact met een ezel of ander dier, bomen of gebouwen.)
 9. )Alle genoemde bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten van het repareren van alle aanrijding schade aan het voertuig, ongeacht of iemand anders schuldig bevonden is of de oorzaak onbekend is, tenzij een van de genoemde bestuurders de verantwoordelijkheid voor een dergelijke botsing aanvaardt.
 10. )Alle genoemde bestuurders zijn collectief en/ of afzonderlijk, verantwoordelijk voor het betalen van alle boetes, sleep kosten, gerechtskosten, en/ of administratieve kosten die worden gemaakt voor parkeer-, verkeers- of andere overtredingen.
 11. )De genoemde bestuurders stemmen ermee in geen handheld elektronische apparaten te gebruiken tijdens het besturen van het voertuig, te roken, alcohol te drinken tijdens of voor het rijden, of verboden middelen te gebruiken. In geval van een ongeval zal de genoemde bestuurder verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten van alle betrokken partijen wanneer deze zich niet aan deze voorschriften heeft gehouden.
 12. )De genoemde bestuurders zullen onmiddellijk een vertegenwoordiger van Bon Bini Autoverhuur Bonaire op de hoogte brengen als het voertuig aangeeft dat er onderhoud nodig is (bijv. wanneer een dashboard waarschuwingslicht oplicht of als er een nieuw geluid gehoord wordt).
 13. )Het voertuig en de sleutels moeten op, of voor het einde van de verhuur datum/tijd worden ingeleverd bij een vertegenwoordiger van Bon Bini autoverhuur Bonaire.
 14. )De genoemde bestuurders zullen Bon Bini autoverhuur Bonaire en zijn leden verdedigen, schadeloos stellen voor alle feitelijke en vermeende claims, eisen, oorzaken van actie, aansprakelijkheid, verlies, schade en / of letsel (om voertuig, eigendom of personen, inclusief maar niet beperkt tot onrechtmatige dood). Deze vrijwaring is van toepassing op, en omvat, zonder beperking, de betaling van alle boetes, vonnissen, onderscheidingen, besluiten, advocaten, honoraria en gerelateerde kosten of uitgaven, en alle vergoedingen aan Bon Bini autoverhuur Bonaire, voor alle juridische kosten en kosten erdoor gemaakt.
  1. )  Ter verduidelijking van art 14: Als enige omstandigheden uit art. 14 te wijten zijn aan acties van Bon Bini Autoverhuur of aan achterstallig onderhoud is Bon Bini Autoverhuur verantwoordelijk en niet de huurder. Dit geldt niet voor incidenten ten gevolge van het slecht bedienen / besturen van het voertuig, een onvoorzien mechanisch defect of ander incident. (Bijvoorbeeld: een klapband, gebarsten voorruit, gebroken as, slecht wegdek, etc)
 15. )  In geval van een ongeval is er een eigen risico van $ 500 USD, zowel met allrisk- als WA verzekering. All-risk dekt alle schade boven het eigen risico. Niet van toepassing op; punt 11) en 17) gebruik van alcohol, telefoon en drugs enz. Bij een WA verzekering worden alle extra kosten voor reparatie van de auto in rekening gebracht, tevens de werkuren ($20 p/u), verlies van verhuurinkomsten, etc.
 16. )  Alle genoemde bestuurders zijn ten minste 24 jaar oud en hebben hun rijbewijs minimaal 2 jaar, dit wordt bewezen door hun rijbewijs te tonen.
 17. )  Het is niet toegestaan om het Nationale Park met het voertuig te betreden, bovendien is off-road rijden ook verboden. Overtreding resulteert in een boete van $ 500 USD. Ook in geval van pech in het Nationale Park worden alle extra kosten in rekening gebracht, d.w.z. sleepkosten, reparatiekosten, vervangende auto en alle andere kosten die zich zullen voordoen.
 18. )  Alleen de pick-up truck mag gebruikt worden voor duik tochten. Het is niet toegestaan om andere auto’s hiervoor te gebruiken.
 19. )  In het geval van een vermiste of verloren autosleutel, dient deze betaalt te worden door de genoemde bestuurder. Het bedrag is $ 150,-.
 20. )  Bij het niet voltanken van de auto dient er een restbedrag betaalt te worden om de brandstof kosten te dekken. Bij bijna vol is het $ 15,-, bij ¾ vol is het $ 30,-, bij ½ vol is het $ 60,- en bij ¼ vol is het $ 90,-
 21. )  Vergrendel de auto NOOIT (ook niet 's nachts) en laat nooit waardevolle spullen of de autosleutel in de auto achter.
 22. )  Bij het inleveren dient de auto schoon te zijn. Als de auto smerig is wordt er $ 35,- schoonmaakkosten in rekening gebracht. Na het dragen van zeer natte kleding of roken is een professionele dieptereiniging nodig. In dat geval wordt hiervoor $ 200,- in rekening gebracht.
 23. )  In geval van een gerechtelijk dispuut zal dit worden behandeld door de rechtbank van Bonaire CN
 
Bon bini Car rental